Αρχή / NEWSLETTER / Είναι η μεταβολή στα «ενεργειακά καύσιμα» μια πιθανή εξήγηση για τα ευεργετικά καρδιονεφρικά αποτελέσματα της εμπαγλιφλοζίνης στη μελέτη EMPA-REG OUTCOME;

Είναι η μεταβολή στα «ενεργειακά καύσιμα» μια πιθανή εξήγηση για τα ευεργετικά καρδιονεφρικά αποτελέσματα της εμπαγλιφλοζίνης στη μελέτη EMPA-REG OUTCOME;

Can a Shift in Fuel Energetics Explain the Beneficial Cardiorenal Outcomes in the EMPA-REG OUTCOME Study? A Unifying Hypothesis
Diabetes Care 2016;39:1115–1122 | DOI: 10.2337/dc16-0542

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και πρώιμη θνητότητα καρδιαγγειακής αιτιολογίας. Αν και ο εντατικός γλυκαιμικός έλεγχος βελτιώνει τις μικροαγγειακές επιπλοκές, η επίδραση του στις μακροαγγειακές επιπλοκές δεν έχει αποσαφηνισθεί. Σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης EMPA-REG OUTCOME η ευεργετική επίδραση της εμπαγλιφλοζίνης (ένας αναστολέας του συμμεταφορέα νατρίου και γλυκόζης υπότυπος 2, SGLT-2), στην καρδιαγγειακή και στην από κάθε αιτία θνητότητα καθώς και στη νοσηλεία λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, χωρίς όμωςνα έχει καμία επίδραση στα κλασσικά αθηροθρομβωτικά επεισόδια (ΟΕΜ, ΑΕΕ), παραμένει αινιγματική.

Ακόμη περισσότερο αινιγματικό είναι το γεγονός ότι οι καμπύλες της νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια, της καρδιαγγειακής θνητότητας και των νεφρικών αποτελεσμάτων μεταξύ της ομάδας της εμπαγλιφλοζίνης και του εικονικού φαρμάκου ξεκίνησαν να διαχωρίζονται σημαντικά εντός των τριών πρώτων μηνών και η διαφορά αυτή διατηρήθηκε για περισσότερο από 3 έτη. Η μέτρια βελτίωση του γλυκαιμικού και λιπιδαιμικού ελέγχου και της αρτηριακής πίεσης είναι απίθανο να συνέβαλαν σημαντικά στα καρδιονεφρικά ευεργετικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν εντός των τριών πρώτων μηνών. Άλλες γνωστές επιδράσεις των αναστολέων των SGLT-2 στον λιπώδη ιστό, στο ενδοθήλιο των αγγείων, στη νατριούρηση και στους νευροορμονικούς μηχανισμούς είναι επίσης απίθανο να συνέβαλαν σημαντικά στα καρδιονεφρικά οφέλη.

Σύμφωνα με την υπόθεση των συγγραφέων, τα ευεργετικά καρδιονεφρικά αποτελέσματα προκύπτουν από την αλλαγή στα ενεργειακά «καύσιμα» του μυοκαρδιακού και νεφρικού μεταβολισμού. Πέραν της οξείδωσης του λίπους και της γλυκόζης, τα οποία είναι χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, τα υψηλής ενεργειακής απόδοσης «υπερκαύσιμα» όπως τα κετονικά σώματα, βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και τη λειτουργία του μυοκαρδίου και των νεφρών. Ακόμη και μικρές ευεργετικές μεταβολές μεταφράζονται σε μεγάλες διαφορές στην απόδοση και σε ευεργετικά καρδιονεφρικά οφέλη τα οποία διατηρούνται για διάστημα εβδομάδων έως και μηνών.

Ωστόσο, χρειάζονται καλά σχεδιασμένες μελέτες για να αποσαφηνίσουν τους βασιζόμενους στα ενεργειακά καύσιμα μηχανισμούς που σχετίζονται με τα καρδιονεφρικά οφέλη.

 

Top