Αρχή / NEWSLETTER / Διαχρονική συσχέτιση της συχνότητας πρόσληψης αυγών με καρδιαγγειακή νόσο σε ενήλικες Κινέζους

Διαχρονική συσχέτιση της συχνότητας πρόσληψης αυγών με καρδιαγγειακή νόσο σε ενήλικες Κινέζους

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

Available online 15 January 2022

lKeWang   LuWang LinjiongLiu, PeixuanZhou  ,ShaocaiMo, SiqiLuo, YuanyuanZhang, KaiWang, YangYuan, ZhouxinYin, YunquanZhang

https://doi.org/10.1016/j.numecd.2022.01.008Get rights and content

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

  • Μια εθνική μελέτη κοόρτης για την πρόσληψη αυγών και τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου στην Κίνα.
  • Η κατανάλωση αυγών συσχετίστηκε σημαντικά με χαμηλότερους κινδύνους εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου στους ενήλικες Κινέζους.
  • Παρατηρήθηκαν περίπου σχέσεις σχήματος U μεταξύ της πρόσληψης αυγών με την επίπτωση CVD συμβαμάτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ιστορικό και στόχοι

Η μείωση της διατροφικής χοληστερόλης είναι γενικά αποδεκτή για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου (CVD). Τα αυγά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και κοινά τρόφιμα σε όλο τον κόσμο, ενώ είναι πλούσια σε χοληστερόλη. Οι πιθανές επιπτώσεις της πρόσληψης αυγών στην καρδιαγγειακή υγεία παραμένουν αβέβαιες και έχουν συζητηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μια εθνική ομάδα 20.688 συμμετεχόντων ηλικίας 16-110 ετών χωρίς καρδιαγγειακή νόσο κατά την έναρξη προήλθε από τις Μελέτες Οικογενειακών καταλόγων της Κίνας. Η κατανάλωση αυγών αξιολογήθηκε με ένα ημιποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας τροφής. Υιοθετήθηκε στρωματοποιημένο μοντέλο αναλογικών κινδύνων Cox με τυχαίες παρεμβολές για να αξιολογηθούν οι συσχετίσεις της πρόσληψης αυγών με τη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 6 ετών, εντοπίσαμε 2395 ως συνολική επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου και η μέση κατανάλωση αυγών ήταν 3 φορές/εβδομάδα. Η πρόσληψη αυγών συσχετίστηκε με χαμηλότερους κινδύνους εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου στο πολυπαραγοντικό μοντέλο. Σε σύγκριση με τους μη καταναλωτές, τα αντίστοιχα HR (95% διάστημα εμπιστοσύνης) για τα συνολικά συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου ήταν 0,84 (0,74 έως 0,94) για 1–2 φορές την εβδομάδα, 0,78 (0,69 έως 0,88) για 3–6/εβδομάδα και 0,83 (0,72 έως 0,95) για ≥7/εβδομάδα.  Παρόμοιες σχέσεις βρέθηκαν και στην υπέρταση. Παρατηρήθηκαν περίπου μη γραμμικές σχέσεις μεταξύ της κατανάλωσης αυγών με τη συνολική καρδιαγγειακή νόσο και τη συχνότητα εμφάνισης υπέρτασης, εντοπίζοντας τον χαμηλότερο κίνδυνο σε 3-6 φορές/εβδομάδα. Οι αναλύσεις της υποομάδας υπολόγισαν χαμηλότερους κινδύνους ολικής καρδιαγγειακής νόσου και υπέρτασης μόνο στις γυναίκες, με σημαντική τροποποίηση της επίδρασης ανά φύλο (P για αλληλεπίδραση = 0,008 και 0,020).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κατανάλωση αυγών μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερους κινδύνους εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου στους ενήλικες Κινέζους. Τα ευρήματά μας θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου και θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη διατροφικών οδηγιών.

 

Top