Αρχή / NEWSLETTER / Αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών 21: δυνατότητα για διάγνωση πρόωρου σταδίου διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών 21: δυνατότητα για διάγνωση πρόωρου σταδίου διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Ann Endocrinol (Paris) 2016; Epub ahead of print Apr 19 2016.

Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι τα υψηλά επίπεδα του αυξητικού παράγοντα ορού των ινοβλαστών 21 (FGF21, > 135.5 pg/ml) μπορεί να είναι ένας νέος διαγνωστικός βιοδείκτης σε αρχικά στάδια διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Συμπεριλήφθησαν 142 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, με και χωρίς διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Σε σύγκριση με τα υγιή άτομα, τα επίπεδα ορού FGF21 ήταν αυξημένα στα άτομα με διαβήτη τύπου 2 αλλά χωρίς αμφιβληστροειδοπάθεια, και ακόμη υψηλότερα στα άτομα με διαφορετικά στάδια διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (233.00 [±109,00] pg/ml για τη μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και 215.00 [±122.00] pg/ml για την παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια).

Ο FGF21 φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό βιοδείκτη που σχετίζεται με την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Top