Αρχή / NEWSLETTER / Αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης 2: διαχείριση του μικρού αλλά σημαντικού κινδύνου για διαβητική κετοξέωση

Αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης 2: διαχείριση του μικρού αλλά σημαντικού κινδύνου για διαβητική κετοξέωση

Η χρήση των αναστολέων συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης 2 (sodium-glucose co-transporter 2, SGLT2) φαίνεται πως έχει αυξηθεί σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Στοιχεία από την Αυστραλία δείχνουν ότι 19% των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 λαμβάνουν ένα από τους αναστολείς SGLT2. Η χρήση τους ενισχύθηκε από μελέτες που απέδειξαν μεγάλο καρδιαγγειακό όφελος με μείωση της θνητότητας από καρδιαγγειακά συμβάματα και μείωση της διάρκειας νοσηλείας λόγω απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς που ελάμβαναν έναν αναστολέα SGLT2. Επίσης επιτύγχαναν μείωση της HbA1c κατά 0,7%.

Από τις πιο σημαντικές μελέτες είναι οι DAPA-HF, CREDENCE, EMPA-REG και DECLARE-TIMI58 οι οποίες αποδεικνύουν μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε άτομα που λαμβάνουν έναν αναστολέα SGLT2 καθώς και όφελος στη νεφρική λειτουργία. Το όριο της τιμής του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (estimated glomerular filtration rate, eGFR) είναι 45-60ml/min/1,73m2 ανάλογα με τν αναστολέα SGLT2 που χρησιμοποιείται, αν και αυτό λόγω νέων δεδομένων μπορεί να αλλάξει.

Στις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων αυτών αναφέρεται η λοίμωξη των γεννητικών οργάνων από Candida, σπάνια σοβαρή νεκρωτική φλεγμονή στο περίνεο (Fournier’s γάγγραινα) και όχι συχνά διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ), μία ασυνήθης αλλά σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια. Ο μηχανισμός δράσης των SGLT2 αναστολέων περιλαμβάνει τη μείωση των επιπέδων γλυκόζης προκαλώντας γλυκοζουρία, αύξηση της ευαισθησίας των κυττάρων στην ινσουλίνη και αύξηση των επιπέδων γλουκαγόνου που οδηγεί σε αυξημένη λιπόλυση και κετογέννεση. Η κετογέννεση είναι και η διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε ΔΚΟ.

Σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αναστολείς SGLT2 και παρουσιάζουν ΔΚΟ τα επίπεδα γλυκόζης μπορεί να είναι φυσιολογικά ή μετρίως αυξημένα για αυτό και χρησιμοποιείται ο όρος ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση. Η μέτρηση κετονών στο αίμα είναι ενδεδειγμένη καθώς η τιμή τους σε ΔΚΟ θα είναι αυξημένη. Λόγω της πιθανότητας εμφάνισης ΔΚΟ σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολέα SGLT2 και πρόκειται να προχωρήσουν σε μία χειρουργική επέμβαση ή βρίσκονται υπό μειωμένη πρόσληψη υγρών προκύπτουν πρακτικά ερωτήματα γύρω από το χρόνο διακοπής των αναστολέων καθώς και τον έλεγχο για αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ΔΚΟ.

Συστήνεται η διακοπή των SGLT2 αναστολέων 3 ημέρες πριν κάποια επεμβατική πράξη που θα επιφέρει μείωση πρόσληψης υγρών και η μέτρηση κετονών αίματος μόνο επί συμπτωμάτων. Όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης σε διαβητικό ασθενή που λαμβάνει SGLT2 αναστολέα θα πρέπει να γίνεται τακτική παρακολούθηση των κετονών του αίματος μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης αυτών των φαρμάκων υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης ΔΚΟ. Όμως δεν πρέπει οι ασθενείς να τρομοκρατηθούν από αυτή την πιθανότητα αλλά πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις ενδείξεις ΔΚΟ όπως ναυτία, έμετος και κοιλιακό άλγος καθώς και για τη διαχείριση της αντιδιαβητικής τους αγωγής σε συνθήκες μειωμένης σίτισης και πρόσληψης υγρών ή πριν από μία χειρουργική παρέμβαση.

Οι αναστολείς SGLT2 είναι φάρμακα με πολλαπλά οφέλη και η πιθανότητα εμφάνισης ΔΚΟ μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη σωστή ενημέρωση των ίδιων των ασθενών αλλά και τη ορθή κλινική παρατήρηση των ιατρών.

doi: 10.5694/mja2.50525

Top