Αρχή / NEWSLETTER / Άτομα που αναπτύσσουν διαβήτη τύπου 2 παρουσιάζουν αυξημένη χρήση αντιβιοτικών πριν την έναρξη της ασθένειας

Άτομα που αναπτύσσουν διαβήτη τύπου 2 παρουσιάζουν αυξημένη χρήση αντιβιοτικών πριν την έναρξη της ασθένειας

Βάσει μελέτης σε δείγμα πληθυσμού ασθενών στη Δανία, άτομα που αναπτύσσουν διαβήτη τύπου 2 δείχνουν αυξημένη χρήση αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια των ετών πριν τη διάγνωση της ασθένειας, σε σχέση με άτομα που δεν έχουν αναπτύξει την ασθένεια. Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, περιλαμβάνονταν το σύνολο των 170.504 ατόμων στη Δανία στα οποία είχε διαγνωστεί πρόσφατα διαβήτης τύπου 2 και ήταν υπό αγωγή, από την 1η  Ιανουαρίου 2000 έως τις 31η  Δεκεμβρίου 2012. Οι ερευνητές συνέκριναν συνταγές για αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν σε αυτούς τους ασθενείς από την 1η Ιανουαρίου 1995 έως την 1η Ιουλίου 2012 με εκείνες που χορηγήθηκαν σε 1.364.008 άτομα χωρίς διαβήτη, ανά φύλο και έτος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη χρήση αντιβιοτικών από άτομα που ανέπτυξαν διαβήτη τύπου 2, καθώς παρουσίασαν αυξημένη χρήση αντιβιοτικών ακόμα και 15 χρόνια πριν από τη διάγνωση. Ο κίνδυνος διαβήτη τύπου 2 αυξήθηκε αναλογικά της υψηλότερης έκθεσης σε αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια των ετών πριν από την διάγνωση. Ο λόγος πιθανότητας εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 ήταν 1,21, για άτομα που δήλωσαν χρήση δύο έως τεσσάρων συνταγών αντιβιοτικών και 1,53 για άτομα που δήλωσαν χρήση περισσότερων από πέντε συνταγές αντιβιοτικών, οποιουδήποτε τύπου. Η ισχυρότερη σύνδεση παρατηρήθηκε με τη χρήση ευρέος φάσματος αντιβιοτικών όπως η πενικιλίνη V και αντιβακτηριδιακών αντιβιοτικών.

Μολονότι δεν μπορούμε να συμπεράνουμε αιτιότητα από τη συγκεκριμένη μελέτη, τα ευρήματα εγείρουν την πιθανότητα ότι η χρήση αντιβιοτικών θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

 

 

Top