All posts in NEWSLETTER

Καρδιαγγειακό όφελος από την προσθήκη εζετιμίμπης σε στατίνη σε διαβητικούς και μη ασθενείς: η μελέτη IMPROVE-IT

Καρδιαγγειακό όφελος από την προσθήκη εζετιμίμπης σε στατίνη σε διαβητικούς και μη ασθενείς: η μελέτη IMPROVE-IT

Ενώ είναι ευρέως γνωστό πως η χρήση των στατινών σε διαβητικούς ασθενείς με και χωρίς γνωστή στεφανιαία νόσο έχει σημαντικά καρδιαγγειακά οφέλη, έως τώρα δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για την προσθήκη άλλων αντιλιπιδαιμικών αγωγών με σκοπό την περαιτέρω μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Στη μελέτη IMPROVE-IT συμμετείχαν  18.144 ασθενείς μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και LDL χοληστερόλη 50-125 mg/dl οι οποίοι τυχαιοποίηθηκαν σε δύο ομάδες: η πρώτη έλαβε εζετιμίμπη/σιμβαστατίνη και η δεύτερη placebo/σιμβαστατίνη. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο καθορίστηκε ως το σύμπλοκο καρδιαγγειακού θανάτου, μείζονος στεφανιαίου επεισοδίου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) αποτελούσαν το 27% του συνολικού πληθυσμού της μελέτης. Η προκαθορισμένη αυτή υπο-ομάδα των διαβητικών αποτελούταν από άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία, περισσότερες γυναικές, με προηγούμενο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST και επαναιμάτωση και με χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης κατά μέσο όρο σε σχέση με τους μη διαβητικούς.

More

Εβδομαδιαίοι και κλασσικοί αναστολείς DDP-4 στην θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Εβδομαδιαίοι και κλασσικοί αναστολείς DDP-4 στην θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν στην Ιαπωνία 2 εβδομαδιαίοι αναστολείς  DDP-4 (Ομαριγλιπτίνη και Τρελαγλιπτίνη), η χρήση των οποίων σκοπό έχει να βελτιώσει την συμμόρφωση των ασθενών στην αντιδιαβητική αγωγή. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε μια μετα-ανάλυση, η οποία αφορά στην αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των εβδομαδιαίων αναστολέων DDP-4 σε σύγκριση με τους κλασσικούς αναστολείς DDP-4 και το εικονικό φάρμακο στον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.

More

Συσχέτιση  της θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη με αναστολείς συμμεταφοράς νατρίου/γλυκόζης(SGLT2) και του κινδύνου Διαβητικής κετοξέωσης.

Συσχέτιση  της θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη με αναστολείς συμμεταφοράς νατρίου/γλυκόζης(SGLT2) και του κινδύνου Διαβητικής κετοξέωσης.

Στόχος της παρούσας καταγραφής ήταν η μελέτη της συσχέτισης της αγωγής με αναστολείς SGLT2 με την ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν δεδομένα απο κλινικά περιστατικά στην νότια Αυστραλία μέσω  βάσης δεδομένων που αφορούσε την αναφορά των ανεπιθυμήτων ενεργειών των φαρμάκων.

More

Οι γενετικές πραλλαγές του TCF7L2 συμβάλουν στην αύξηση της αντίστασης στην ινκρετίνη και επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία με σουλφονυλουρία και μετφορμίνη: Η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση της γενετικής της άμεσης ανταπόκρισης στη μετφορμίνη και τη γλιπιζίδη στους ανθρώπους (SUGAR-MGH)

Οι γενετικές πραλλαγές του TCF7L2 συμβάλουν στην αύξηση της αντίστασης στην ινκρετίνη και επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία με σουλφονυλουρία και μετφορμίνη: Η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση της γενετικής της άμεσης ανταπόκρισης στη μετφορμίνη και τη γλιπιζίδη στους ανθρώπους (SUGAR-MGH)

Το αλληλόμορφο γονίδιο rs7903146 ​​T του παράγοντα μεταγραφής-7-like-2 (TCF7L2) συνδέεται με την εμφάνιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (T2D), χωρίς να είναι πλήρως διευκρινισμένοι οι μηχανισμοί με τους οποίους συμβαίνει αυτό. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις του γονότυπου TCF7L2 πριν και μετά από παρεμβάσεις που επηρεάζουν τη φυσιολογία της γλυκόζης.

Έγινε γονοτύπωση της αλληλουχίας rs7903146 ​​σε 608 άτομα χωρίς διαβήτη τα οποία υποβλήθηκαν σε OGTT, και καταγράφηκαν βιοχημικά δεδομένα πριν και μετά από μία δόση γλιπιζίδης (5 mg)  και μετφορμίνης 500 mg δύο φορές την ημέρα για 2 ημέρες. Στη συνέχεια μετρήθηκαν τα επίπεδα ινκρετίνης σε 150 από τους 608 συμμετέχοντες.

More

Μελέτη DIETFITS

Μελέτη DIETFITS

Δίαιτα χαμηλών λιπαρών ή δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων; Η επίδραση της δίαιτας χαμηλών λιπαρών και της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων διάρκειας 12 μηνών στο σωματικό βάρος υπέρβαρων ατόμων  και η συσχέτισης τους με τον γονότυπο και την έκκριση της ινσουλίνης.

Η τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών παραμένει το κλειδί στην επιτυχή απώλεια βάρους. Ωστόσο δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ένα ενιαίο διατροφικό μοντέλο για ολόκληρο τον πληθυσμό. Τελευταίες μελέτες δείχνουν πως ο γονότυπος και έκκριση της ινσουλίνης τροποποιούν την επίδραση των διατροφικών συνηθειών στην απώλεια βάρους.

Η μελέτη DIETFITS αποτελεί μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη στην οποία συμπεριλήφθησαν 609 ενήλικες- ηλικίας 18 εως 50  ετών, χωρίς Σακχαρώδη Διαβήτη με Δείκτη Μάζας Σώματος μεταξύ 28-40 kg/m2. Σημειώνεται πως η εγγραφή στην μελέτη ορίστηκε από τις 29-1-2013 εως και τις 14-4-2015.

More

Θεραπεία με μετφορμίνη σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο σταδίου  3 Α, 3Β και 4

Θεραπεία με μετφορμίνη σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο σταδίου  3 Α, 3Β και 4

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση τόσο της ασφάλειας όσο και της αποτελεσματικότητας της χορήγησης μετφορμίνης σε ασθενείς με μετρίου και σοβαρού βαθμού χρόνια νεφρική νόσο (Στάδια ΧΝΑ 3 Α/3Β και 4 αντίστοιχα).

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα απο μια μελέτη  ελέγχου της δοσολογίας μετφορμίνης σε διάφορα στάδια  ΧΝΑ , μια μελέτη διάρκειας μηνών για την εκτίμηση της κατάλληλης δοσολογίας σε ασθενείς σταδίου 3Α/3Β και 4,καθώς και μια μελέτη χορήγησης μιας δόσης μετφορμίνης άπαξ σε ασθενείς των προαναφερθέντων σταδίων ΧΝΑ.

More

Συμπληρώματα διατροφής: τι πρέπει να γνωρίζουμε

Συμπληρώματα διατροφής: τι πρέπει να γνωρίζουμε

Σύμφωνα με μελέτες, στις ΗΠΑ το 52% των ενηλίκων αναφέρει ότι λαμβάνει τουλάχιστον ένα συμπλήρωμα διατροφής, ενώ το 10% αναφέρει ότι λαμβάνει τουλάχιστον 4 από αυτά. Οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία είναι τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα και προσλαμβάνονται με σκοπό την διατήρηση καλής υγείας και την πρόληψη ασθενειών. Παρόλα αυτά, μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες δεν έχουν καταφέρει να δείξουν ξεκάθαρα οφέλη στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη χρόνιων ασθενειών (που δεν σχετίζονται με διατροφικές ανεπάρκειες) από την χρήση τους. Επιπλέον, κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη  ιχνοστοιχείων σε δόσεις που ξεπερνούν κατά πολύ την συνιστώμενη ημερίσια δόση μπορεί να έχει βλαβερές επιδράσεις, όπως αυξημένη θνητότητα, αιμορραγικο εγκεφαλικό επεισόδιο ή νεοπλάσματα. 

More