All posts in NEWSLETTER

Οι γενετικές πραλλαγές του TCF7L2 συμβάλουν στην αύξηση της αντίστασης στην ινκρετίνη και επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία με σουλφονυλουρία και μετφορμίνη: Η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση της γενετικής της άμεσης ανταπόκρισης στη μετφορμίνη και τη γλιπιζίδη στους ανθρώπους (SUGAR-MGH)

Οι γενετικές πραλλαγές του TCF7L2 συμβάλουν στην αύξηση της αντίστασης στην ινκρετίνη και επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία με σουλφονυλουρία και μετφορμίνη: Η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση της γενετικής της άμεσης ανταπόκρισης στη μετφορμίνη και τη γλιπιζίδη στους ανθρώπους (SUGAR-MGH)

Το αλληλόμορφο γονίδιο rs7903146 ​​T του παράγοντα μεταγραφής-7-like-2 (TCF7L2) συνδέεται με την εμφάνιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (T2D), χωρίς να είναι πλήρως διευκρινισμένοι οι μηχανισμοί με τους οποίους συμβαίνει αυτό. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις του γονότυπου TCF7L2 πριν και μετά από παρεμβάσεις που επηρεάζουν τη φυσιολογία της γλυκόζης.

Έγινε γονοτύπωση της αλληλουχίας rs7903146 ​​σε 608 άτομα χωρίς διαβήτη τα οποία υποβλήθηκαν σε OGTT, και καταγράφηκαν βιοχημικά δεδομένα πριν και μετά από μία δόση γλιπιζίδης (5 mg)  και μετφορμίνης 500 mg δύο φορές την ημέρα για 2 ημέρες. Στη συνέχεια μετρήθηκαν τα επίπεδα ινκρετίνης σε 150 από τους 608 συμμετέχοντες.

More

Μελέτη DIETFITS

Μελέτη DIETFITS

Δίαιτα χαμηλών λιπαρών ή δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων; Η επίδραση της δίαιτας χαμηλών λιπαρών και της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων διάρκειας 12 μηνών στο σωματικό βάρος υπέρβαρων ατόμων  και η συσχέτισης τους με τον γονότυπο και την έκκριση της ινσουλίνης.

Η τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών παραμένει το κλειδί στην επιτυχή απώλεια βάρους. Ωστόσο δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ένα ενιαίο διατροφικό μοντέλο για ολόκληρο τον πληθυσμό. Τελευταίες μελέτες δείχνουν πως ο γονότυπος και έκκριση της ινσουλίνης τροποποιούν την επίδραση των διατροφικών συνηθειών στην απώλεια βάρους.

Η μελέτη DIETFITS αποτελεί μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη στην οποία συμπεριλήφθησαν 609 ενήλικες- ηλικίας 18 εως 50  ετών, χωρίς Σακχαρώδη Διαβήτη με Δείκτη Μάζας Σώματος μεταξύ 28-40 kg/m2. Σημειώνεται πως η εγγραφή στην μελέτη ορίστηκε από τις 29-1-2013 εως και τις 14-4-2015.

More

Θεραπεία με μετφορμίνη σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο σταδίου  3 Α, 3Β και 4

Θεραπεία με μετφορμίνη σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο σταδίου  3 Α, 3Β και 4

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση τόσο της ασφάλειας όσο και της αποτελεσματικότητας της χορήγησης μετφορμίνης σε ασθενείς με μετρίου και σοβαρού βαθμού χρόνια νεφρική νόσο (Στάδια ΧΝΑ 3 Α/3Β και 4 αντίστοιχα).

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα απο μια μελέτη  ελέγχου της δοσολογίας μετφορμίνης σε διάφορα στάδια  ΧΝΑ , μια μελέτη διάρκειας μηνών για την εκτίμηση της κατάλληλης δοσολογίας σε ασθενείς σταδίου 3Α/3Β και 4,καθώς και μια μελέτη χορήγησης μιας δόσης μετφορμίνης άπαξ σε ασθενείς των προαναφερθέντων σταδίων ΧΝΑ.

More

Συμπληρώματα διατροφής: τι πρέπει να γνωρίζουμε

Συμπληρώματα διατροφής: τι πρέπει να γνωρίζουμε

Σύμφωνα με μελέτες, στις ΗΠΑ το 52% των ενηλίκων αναφέρει ότι λαμβάνει τουλάχιστον ένα συμπλήρωμα διατροφής, ενώ το 10% αναφέρει ότι λαμβάνει τουλάχιστον 4 από αυτά. Οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία είναι τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα και προσλαμβάνονται με σκοπό την διατήρηση καλής υγείας και την πρόληψη ασθενειών. Παρόλα αυτά, μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες δεν έχουν καταφέρει να δείξουν ξεκάθαρα οφέλη στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη χρόνιων ασθενειών (που δεν σχετίζονται με διατροφικές ανεπάρκειες) από την χρήση τους. Επιπλέον, κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη  ιχνοστοιχείων σε δόσεις που ξεπερνούν κατά πολύ την συνιστώμενη ημερίσια δόση μπορεί να έχει βλαβερές επιδράσεις, όπως αυξημένη θνητότητα, αιμορραγικο εγκεφαλικό επεισόδιο ή νεοπλάσματα. 

More

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση από την AHA/ACC 2017: 130/80 mmHg το κατώτερο φυσιολογικό όριο αρτηριακής πίεσης

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση από την AHA/ACC 2017: 130/80 mmHg το κατώτερο φυσιολογικό όριο αρτηριακής πίεσης

Βάσει των νέων οδηγιών που ανακοινώθηκαν στις 13/11/2017 από την AHA/ACC τροποποιήθηκαν τα όρια των φυσιολογικών τιμών για τον ορισμό της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης, της προυπέρτασης, και της αρτηριακής υπέρτασης.

Βάσει των οδηγιών της JNC-7: ΣΑΠ/ΔΑΠ <120/80 mmHg ορίζεται ως φυσιολογική αρτηριακή πίεση, 120-129/80 mmHg ορίζεται ως προυπέρταση, 130-139/80-89mmHg  ορίζεται ως προυπέρταση, 140-159/90-99 ορίζεται ως υπέρταση σταδίου 1, ≥ 160/100 ορίζεται ως υπέρταση σταδίου 2.

More

Τα νεότερα στην υπέρταση: τι αλλάζει στην θεραπεία σύμφωνα με τις νέες οδηγίες AHA 2017

Τα νεότερα στην υπέρταση: τι αλλάζει στην θεραπεία σύμφωνα με τις νέες οδηγίες AHA 2017

Πριν από  ένα μήνα δημοσιεύτηκαν οι νέες οδηγίες της American Heart Association για την αρτηριακή υπέρταση προκαλώντας πληθώρα αντιδράσεων και συζητήσεων για τον νέο ορισμό της υπέρτασης και τα νέα όρια που έθεσαν. Ας δούμε συνοπτικά τι προβλέπουν για την θεραπεία της υπέρτασης: ποιοί ασθενείς πρέπει να ξεκινήσουν θεραπεία, με τι στόχους και με ποιες κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων;

More

Η ριβαροξαμπάνη με ή χωρίς ασπιρίνη για την σταθερή αθηροσκληρωτική νόσο

Η ριβαροξαμπάνη με ή χωρίς ασπιρίνη για την σταθερή αθηροσκληρωτική νόσο

Σε αυτήν την διπλή τυφλή μελέτη, αξιολογήθηκε εάν η ριβαροξαμπάνη ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με την ασπιρίνη είναι περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με την ασπιρίνη ως μονοθεραπεία για την δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Τυχαιοποιήθηκαν 27.395 συμμετέχοντες με αθηροσκληρωτική αγγειακή νόσο και έλαβαν είτε ριβαροξαμπάνη (2.5mg δις ημερησίως) μαζί με ασπιρίνη (100mg ημερησίως), είτε ριβαροξαμπάνη (5mg δις ημερησίως), είτε ασπιρίνη (100mg ημερησίως). Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν μικτό για καρδιαγγειακό θάνατο, αγγειακό εγκεφαλικό ή έμφραγμα μυοκαρδίου. Η μελέτη, στην ομάδα που εξεταζόταν η υπεροχή του συνδυασμού ριβαροξαμπάνης και ασπιρίνης, διεκόπη μετά από ένα διάστημα παρακολούθησης 23 μηνών.

More